Nieuws

Wèl rijlessen tijdens lockdown

Vanaf vandaag, zondag 19 december 2021, is de harde lockdown afgekondigd.
Gelukkig vallen de rijscholen (deze keer) onder de uitgezonderde beroepsgroepen en mogen wij door blijven werken.
YES!
Alle leerlingen hebben van ons hierover een uitgebreide mail ontvangen.
Wij wensen jullie allen prettige feestdagen.
Vriendelijke groeten,
André en Jacqueline Veld

 

‘Wij gaan weer naar school’

Met de vakantie achter de rug zijn de scholen alweer twee weken begonnen.

Drie van onze kinderen stappen nu elke ochtend op hun fiets om schoolwaarts te gaan.

Elke doordeweekse ochtend zijn er verschillende verkeersstromen zijn naar de lagere scholen. Sommige kinderen zijn het ritje al heel wat jaren gewend. Voor andere kinderen is het de eerste keer dat zij zich zelfstandig met de fiets naar en van school mogen verplaatsen. Voor de eerste genoemde categorie zal de rit niet veel nieuws in zich hebben maar het kan maar zo zijn dat zij in de 6 weken vakantie minder met het verkeer bezig zijn geweest en dus minder alert zijn. Voor de tweede categorie hopen wij altijd dat ouders genoeg hebben geoefend om het ritje veilig kunnen maken. Het fietsexamen wordt bij de meeste scholen pas in groep 8 afgenomen terwijl de meeste kinderen al veel eerder zelfstandig naar school fietsen. Het is dan ook logisch dat ze misschien wat onzeker zijn over de voorrangsregels en niet altijd in de gaten houden wat het verkeer om hen heen doet. Als automobilist is het verstandig om afstand te houden en als u er voorbij gaat neem voldoende zijdelingse ruimte tot deze categorie fietsers.

Daarnaast zijn er ook nog genoeg ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Tip voor deze ouders: Heb geen haast en laat uw kind aan de stoeprand kant uitstappen. Check de omgeving voordat het portier geopend wordt. Bij voorkeur zelf het portier openen voor uw kind.

Dan is er natuurlijk ook nog de schoolgaande jeugd die naar het voortgezet onderwijs gaan.

In mijn tijd was dat in een grote groep van soms wel 50 fietsers naar Deventer fietsen. Voordeel daarvan was dat de automobilisten er eerder voor kozen om achter de groep te blijven en als groep waren we duidelijk zichtbaar voor een ieder. Nadeel was dat de oplettendheid van de fietser die middenin reed ver te zoeken was.

De hedendaagse schoolgaande fietser is steeds vaker in het bezit van een elektrische fiets en luistert tijdens het ritje graag naar een muziekje via de ‘oortjes’. Dat zijn die bijna onzichtbare kleine witte staafjes die uit het oor van de fietser steken. Ook het zicht van deze fietser is geregeld beperkt door de ‘hoody ’die over het hoofd is getrokken.

Om het plaatje compleet te maken zien we deze fietsers met de telefoon in de hand fietsen. Een eventuele boete hiervoor van meer dan € 100,- (incl. administratiekosten) schrikt niet genoeg af. We hebben dus te maken met een fietser die met een onverwacht hoge snelheid door het verkeer gaat en tevens een verminderd gehoor en zicht heeft. Wees dus niet verbaasd als een fietser u binnen de bebouwde kom rechts inhaalt en weinig tot geen aandacht heeft voor uw aanwezigheid.

Ruimte creëren is het antwoord als u met deze fietser te maken krijgt. Claxonneren en boos worden zal niet leiden tot ander gedrag van deze categorie weggebruikers. Zoals velen van ons weten komt wijsheid met de jaren. Laten wij ervoor zorgen dat de schoolgaande jeugd genoeg jaren hebben om te mogen leren.

Maandelijks belichten wij een verkeerssituatie belichten. Heeft u zelf vragen over een bepaalde verkeerssituatie in onze regio; stuur ons dan een e-mail, info@verkeersschoolvandam.nl, met uw vragen over die situatie.

Verkeersveilige groeten van André en Jacqueline Veld

van Verkeersschool VAN DAM te Olst.

Kijk op de IJsseldijk

Om de vakantie van 2021 te vieren zijn wij dit jaar de IJssel overgestoken om neer te strijken in Heerde. Hier is het code blauw wanneer ik naar de lucht kijk. Vanaf de veerpont Olst rechtsafslaand richting Heerde herinnerde ik mij de opmerking van Dhr. J. Lubberding over het kruispunt Veerweg-Ijsseldijk. Hij gaf aan dat het de moeite waard is om de daar ook eens over te schrijven; bij deze.

Wanneer u van de veerpont afkomt aan de kant van Welsum, komt u aan het einde van de weg bij een Y-splitsing om links- of rechtsaf de IJsseldijk op te gaan.

Allereerst is het goed om te melden dat het gaat om een gelijkwaardig kruispunt. Er staan geen borden of tekens die voorrang regelen en de wegen zijn beiden verhard. Dus de basisregel dat bestuurders van rechts voorrang hebben is hier van toepassing.

Dat betekent dat ook fietsers en bromfietsers van rechts voorrang hebben.

Het voornaamste probleem bij dit kruispunt zit hem in de scherpe hoek waarin gekeken moet worden. Uiteraard kan er vanaf de veerweg al vroegtijdig links en rechts gekeken worden. Echter zal verkeer die vanaf de kant van Zwolle komt laat opgemerkt kunnen worden. Daarnaast kan er ook nog iemand wegrijden van de parkeerplaats van Eet Tapperij Bijsterbosch.

Wanneer een bestuurder vanaf de veerweg linksaf richting Deventer wil gaan, zal de bestuurder ver rechts over de schouder moeten kijken om te zien wat er nog van rechts komt. Daarbij zullen de raamstijlen en eventuele passagiers het zicht nog meer belemmeren.

Gaat u vanuit de veerweg rechtsaf richting Heerde dan heeft u voorrang op de van links komende bestuurders. Wees u er wel van bewust dat de bestuurders daar vooral gericht zijn op de bocht naar links en dat u van ‘onderaf’ komt rijden. Ze zien u dan letterlijk over het hoofd. Veel bestuurders vanuit de richting van Deventer hebben het gevoel voorrang te hebben omdat zij rechtdoor rijden en niet natuurlijk afgeremd worden voor het kruispunt. Ze hebben bovendien al een geruime tijd gereden met de IJssel rechts van hen en zijn minder alert op wegen van rechts.

Dan krijgt u daarna een prachtige dijkweg voorgeschoteld. Deze weg is, zeker in deze periode, een toeristische route voor veel verschillende soorten bestuurders Van solo fietser tot een parade van oldtimers kunt u daar verwachten. Om bij de fietser te beginnen; wanneer u een fietser of fietsers hier wilt inhalen is het inschatten van de snelheid en afstand van het tegemoetkomende verkeer een uitdaging. Let ook op de snelheid van de fietsers; tegenwoordig zijn veel toeristische fietsers voorzien van elektrische ondersteuning waardoor de inhaalbeweging langer zal duren dan verwacht. Tip voor de fietsers: door het plaatsen van een achteruitkijkspiegel kunt u makkelijk zien of er inhalend verkeer nadert.

Maandelijks belichten wij een verkeerssituatie belichten. Heeft u zelf vragen over een bepaalde verkeerssituatie in onze regio; stuur ons dan een e-mail, info@verkeersschoolvandam.nl, met uw vragen over die situatie.

Verkeersveilige groeten van André en Jacqueline Veld

van Verkeersschool VAN DAM te Olst.

Let op! Er kan nog een koe aankomen!

Wanneer je reeds een kleine dertig jaar als rij-instructeur rond rijdt dan is het altijd leuk om nieuwe situaties tegen te komen. Zo reed ik onlangs door de Kloosterstraat in Middel en zag daar een mooi houten hekwerk geplaatst geflankeerd door waarschuwingsborden.

Zowel links als rechts van de rijbaan stonden een aantal koeien nieuwsgierig te kijken naar het bouwwerk om erachter te komen wat dat nou was. Naar alle waarschijnlijkheid had ik dezelfde blik.

Het was een koeienoversteekplaats bij de boerderij van de familie ten Have.

Een stevige houten constructie met in de rijbaan twee veeroosters geplaatst. Door de veeroosters kunnen de koeien niet de rijbaan op komen en hebben ze vrije doorgang tussen de stal en de weide. Zo kunnen de dames zelf naar de melkrobot en weer terug naar de weide. De bestuurder rijdend op de Kloosterstraat wordt duidelijk gewaarschuwd door het waarschuwingsbord J28 ‘Vee”. Met daarbij nog een bord met de tekst “Let op, er kan nog een koe aankomen”.

Mag dat dan zomaar? Nee, niet zomaar, want in artikel 51 staat dat het verboden is om vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen. Hier is echter geen sprake van ‘los laten lopen’ dus zal het voor de wet geen probleem zijn.

Artikel 51

1 Het is verboden rij- of trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen.

2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van wegen die door het bevoegde gezag zijn aangewezen.

En hoe zit het dan met de voorrang? Het zal wat lastig worden om de koeien voorrangsregels te leren, dus de wijsheid moet van de kant van de bestuurder komen.

De Kloosterstraat is een weg buiten de bebouwde kom en de snelheid is daar beperkt door de 60 km zone en vlakbij de koeienoversteekplaats is het een 30 km zone. Bij het naderen van de oversteekplaats doet men er verstandig aan om met zeer lage snelheid te naderen. Daar waar de koeien oversteken moet u er rekening mee houden dat de rijbaan vervuild is en bij de veeroosters is er ook minder grip.

Aangezien de koe een kuddedier is, is de kans groot dat er na één overgestoken koe nog meer koeien aankomen. Door een lage naderingssnelheid zullen de koeien ook minder schrikken en zullen zij makkelijker hun weg vervolgen.

Wat als een koe op de rijbaan blijft staan? Heb begrip begrip voor de loeiende viervoeter die zorgt voor ons glaasje melk, kaas of stukje vlees op ons bord. Wees geduldig en geniet van het uitzicht. Ik heb reeds een aantal keren ervaren dat de boer nabij was om de dames aan te sporen om de weg vrij te maken.

Aan de kant

Eindelijk; het zonnige en heerlijke wandel-weer is nu echt aangebroken! We zien daardoor veel vaker wandelaars op de rijbaan. Zoals bijvoorbeeld op de Diepenveenseweg, in die mooie bosrijke omgeving tussen Olst en Diepenveen. Die weg is een verbinding tussen de mooie natuurgebieden en zullen dus vaak gebruikt worden door wandelaars die wandelroutes volgen. Op de Diepenveenseweg is de maximum toegestane snelheid 60 km/uur. Het is echter wel de vraag of dat een veilige snelheid is wanneer men voetgangers passeert.

Als je ergens wandelt waar geen stoep is, moet je als wandelaar op het fietspad of op de weg lopen. Maar aan welke kant kun je dit het beste doen? Tegen het verkeer in of juist met het verkeer mee?

In het verkeer gelden een aantal basisregels. Zo moeten voetgangers gebruik maken van een trottoir of voetpad. Als dit niet beschikbaar is, mag er op het (brom-)fietspad gelopen worden. Ontbreekt ook een fietspad, dan mag de voetganger gebruikmaken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Dit is vastgelegd in artikel 4 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de RVV

Tot 1993 was je als voetganger verplicht om links van de weg te lopen, maar die bepaling is komen te vervallen. Er zijn plekken te bedenken dat het juist onveilig is om links van de weg te lopen. Het zou vreemd zijn dat de wetgeving je verplicht om iets gevaarlijks te doen. Onder het motto ‘Geef je verstand voorrang’ is er voor gekozen om die regel te laten vervallen. Het is dan ook aan de voetganger om naar eigen inzicht te kiezen voor de veiligste plaats op de weg. Dat kan links van de weg zijn, maar afhankelijk van de wegindeling en de situatie dus ook aan de rechterkant van de weg.

Omdat iedere verkeerssituatie anders is, is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag aan welke kant van de weg je het beste kunt lopen in welke situatie. Het advies is om in de meeste gevallen links van de weg te lopen. De regelgeving van vroeger was er natuurlijk niet voor niets.Vanuit die positie zul je als voetganger makkelijker het tegemoetkomende verkeer aan zien komen. Je kunt makkelijker contact met elkaar maken en waarschuwen of je stapt even de berm in. Maar er zijn genoeg situaties te bedenken om te kiezen voor de rechterkant van de weg. Denk hierbij aan een onoverzichtelijke binnenbocht, of een dichtgegroeide berm waar je geen ruimte hebt om uit te wijken. Als je wilt oversteken doe dat dan op een veilig moment en op een overzichtelijk punt. En om het oversteken zo kort mogelijk te houden ook bij voorkeur haaks oversteken.

Dan nog een tip voor ouders met jonge kinderen. Laat ze na het kijken RUSTIG oversteken. Bij snel of zelfs rennend oversteken kan er gestruikeld worden en zal er geen tijd meer zijn voor een nacontrole naar links en rechts.

Het leed dat parkeren heet (2)

Ook deze keer zullen we het onderwerp ‘parkeren’ belichten. 

Eerst zullen we wat kennis uit het vorige artikel opfrissen; belangrijk om te weten is dat het parkeren of stilstaan altijd zodanig moet gebeuren dat er geen gevaar of hinder wordt veroorzaakt. 

Dat betekent in de praktijk dat er veel leed kan worden voorkomen door, voordat u parkeert,  bedenkt of er iemand last van uw voertuig kan hebben. Mocht u last hebben van een geparkeerd voertuig zal daar meestal geen kwade opzet in het spel zijn. Voordat de ergernis de overhand neemt, is het raadzaam om in contact te gaan met de ander en te vragen of er ook een andere oplossing mogelijk is.

Dat gezegd hebbende terug naar de vraag van deze keer: Moet je vanwege dat bord op een parkeerplaats met blauwe streep parkeren? En geldt dit ook voor een voertuig met invalidenparkeerkaart? 

De parkeerschijfzone zien wij tegenwoordig vaak in winkelgebieden. Zo ook in Wijhe zoals op de foto (begin Langstraat aan de kant van de molen) te zien is . 

Het bord geeft aan dat er vanaf dat bord een parkeerverbod geldt, tenzij u gebruikt maakt van een parkeerschijf. Deze moet dan wel juist ingesteld zijn en duidelijk zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst. 

De parkeerschijf kan ingesteld worden op halve en hele uren. Bij het instellen mag u de tijd afronden in uw voordeel. Dat betekent dat als u aankomt om 13:02 uur u de parkeerschijf mag instellen op 13:30 uur. Toch weer 28 minuten gewonnen. U dient ná de maximale parkeertijd uw voertuig te verplaatsen. U mag dus niet de parkeerschijf opnieuw instellen. 

Het parkeren in een parkeerschijfzone moet wel gebeuren op de parkeerplaatsen met een blauwe streep. Deze regeling geldt voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Het is ook lastig om de parkeerschijf te plaatsen op een motorfiets. 

Een uitzondering op deze regel is voor bestuurders van een motorvoertuig die gebruik maken van een invalidenparkeerkaart. Deze bestuurders hoeven niet langs de blauwe streep te parkeren en mogen ook langer dan de aangegeven tijd parkeren.

Om die reden zal de wegbeheerder in een parkeerschijfzone niet zo snel een aparte invalideparkeerplaats maken. Deze bestuurders mogen immers al overal in de parkeerschijfzone parkeren. 

Nog een leuk wistjedatje: 

Wist u dat buiten de bebouwde kom het bord voorrangsweg (B01) voorbij de zijweg staat en binnen de bebouwde kom vóór de zijweg?

U mag namelijk niet parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg buiten de bebouwde kom. Daarom staat het bord voorrangsweg buiten de bebouwde kom voorbij het kruispunt zodoende weet een bestuurder die de weg opdraait gelijk dat hij op een voorrangsweg rijdt en dus niet mag parkeren op de rijbaan. In de berm mag wel worden geparkeerd. 

De basisregel dat er geen gevaar of hinder mag worden veroorzaakt blijft onverminderd van kracht. 

 

 

 

 

Het leed dat parkeren heet (1)

 

Wij willen graag de lezers bedanken voor hun ingezonden vragen. Meerdere vragen gingen over parkeren; zo ook de vraag over parkeren tegenover een inrit.

Om goed antwoord te kunnen geven zullen wij eerst het één en ander uitleggen over de regelgeving omtrent het parkeren. Om te weten wat we bedoelen met parkeren moeten we goed onderscheid maken tussen parkeren, stilstaan en stoppen in het verkeer.

Stoppen in het verkeer wordt gedaan uit ‘verkeersnoodzaak’. Dus wanneer u stopt om voorrang te verlenen, voor een rood verkeerslicht of om iemand voor te laten gaan spreken wij van stoppen in het verkeer en heeft dat niets te maken met parkeren of stilstaan. 

 

Wat is dan stilstaan? Stilstaan is het vrijwillig tot stilstand brengen van het voertuig gedurende de tijd die nodig is en gebruikt voor het onmiddellijk in- en uit laten stappen van passagiers en het onmiddellijk laden of lossen van goederen. 

Simpel gezegd als je iemand in- of uit laat stappen of je bent een pakje aan het afgeven dan hebben wij het over stilstaan.

Ben je iets anders aan het doen tijdens het vrijwillig tot stilstand brengen van je voertuig dan noemen wij dat parkeren.

 

Tijd voor een paar voorbeelden:

U stopt aan de kant van de weg om uw navigatiesysteem in te stellen. U bent niet bezig met het in- of uit laten stappen van een passagier of het laden en lossen dus is het parkeren.

 

Een verhuiswagen staat 2 uren stil en de verhuizers zijn bezig met goederen te laden, oftewel ze zijn aan het stilstaan. Tijdens de koffietijd zijn de verhuizers niet meer bezig met het laden en dus is het stilstaan verandert in parkeren. 

 

Een lijnbus stopt bij een bushalte om passagiers te laten instappen. De buschauffeur is op dat moment aan het stilstaan.

 

Vaak wordt er een tijdsduur gekoppeld aan het feit of iemand aan het stilstaan of parkeren is. In de wet wordt er niet gesproken over hoelang het parkeren of stilstaan kan duren; zie bovenstaande voorbeelden. 

 

Als basisregel voor het parkeren en stilstaan geldt dat u het overige verkeer niet onnodig mag hinderen of in gevaar mag brengen.

 

Met deze basisregel kunnen we al veel parkeerleed oplossen. Zo ook, de ingezonden vraag over het parkeren tegenover een uitrit. Het parkeren vóór een uitrit is met name in het RVV genoemd als plek waar het verboden is te parkeren. Het tegenover een uitrit parkeren is niet met name genoemd maar valt wel onder de basisregel dat als u daarmee overig verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt het verboden is. 

Goed Noaberschap doet wonderen in dit soort situaties. Ga in gesprek met de parkeerder en bekijk samen wanneer of op welke manier het geen probleem is en wanneer wel. Veelal heeft de parkeerder er geen weet van dat zijn/haar parkeeractie gevaar of hinder kan opleveren

 

Volgende keer het tweede deel over het leed dat parkeren heet. Dan gaan we het onder andere hebben over het parkeren binnen een parkeerschijfzone. Vast even een vraag om over na te denken: Hoe stelt u de parkeerschijf in wanneer u aankomt om 13:02 en de parkeerschijf kan enkel ingesteld worden op halve uren?

 

 

VoorZICHTig

 

Ondanks het uitblijven van sneeuw en vorst is het toch winter. Wat betreft auto’s, horen daarbij ook de beslagen ruiten, bevroren ruiten, ‘s morgens nog donker en bij het naar huis gaan ook weer donker.

In artikel 5 van de wegenverkeerswet staat het volgende; Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Dat betekent dus dat je als bestuurder verantwoordelijk bent voor het adequaat krabben of ontwasemen van de autoruiten. Krabben is een kwestie van…, euh ja, krabben en dan ook alle ramen en ook geheel schoon krabben. Niet alleen een klein kijkgaatje!.

Bij het ontwasemen is het verstandig om het lucht-recirculatiesysteem te gebruiken. Daardoor wordt de reeds verwarmde lucht weer gebruikt om de lucht verder te verwarmen. 

De airco is ook een vochtvreter, de moderne auto’s zijn vaak zo goed afgedicht dat er daardoor ook geen natuurlijke ventilatie is.

Denk ook aan het schoonmaken van het afdekglas van de autoverlichting, door het gestrooide pekel kan het afdekglas behoorlijk smerig worden en daardoor ook veel minder licht afgeven. En denk uiteraard ook aan de spiegels!

Wanneer we dat dan allemaal hebben gedaan is het nog belangrijk om te letten op de zichtbelemmerende zaken die aanwezig kunnen zijn in de auto.

Graag splitsen wij die in twee categorieën:

 1. Zichtbelemmeringen waar je niets aan kunt doen, maar wel rekening mee kunt houden.
 2. Zichtbelemmeringen die wij zelf in onze auto plaatsen en waar wij ook zelf wat aan kunnen doen.

Bij de eerste groep denken wij aan de raamstijlen, hoofdsteunen en ook passagiers (al kan je daar misschien wel wat aan doen). De raamstijlen houden het dak boven je hoofd en de ruiten daar waar ze horen, echter zorgen deze raamstijlen er ook voor dat je het gebied achter de raamstijlen niet kunt zien. Hoe dichter de raamstijl bij je gezicht hoe groter het niet zichtbare gebied. Bij de moderne auto’s worden die raamstijlen ook steeds breder om een veiligere auto te hebben. Betere kooiconstructie en ruimte voor betere, grotere airbags.

Een klein proefje ter illustratie: Doe maar mee! Houd je duim op ongeveer 5 cm van je oog, sluit het andere oog. Zie wat je ziet. Blijf kijken met dat ene oog en strek je arm. Zie wat je nu ziet…..

Fietsers, snorfietsers, motorrijders; ja, zelfs auto’s en bussen kunnen ‘verdwijnen’ achter deze zichtbelemmeringen. Wees je bewust van de zichtbeperking en beweeg soms iets naar voren of achter om ook het gebied achter de raamstijl en dergelijke te hebben gezien.

Voor de tweede categorie zichtbelemmeringen denken wij aan alles wat wij aan de binnenspiegel kunnen hangen (dobbelstenen, geurbuideltjes en tegenwoordig steeds vaker het mondkapje). Maar ook vol in het zicht geplaatste navigatiesystemen, camera’s, telefoonhouders, etcetera. 

Bij de objecten aan de binnenspiegel is er een bijkomend nadelig effect. Doordat er continu iets beweegt in het zichtgebied ga je wennen aan die bewegingen en zul je minder snel reageren wanneer er daadwerkelijk gevaar beweegt.

De oplossing is gelukkig heel simpel; je kan alle zaken aan je binnenspiegel weghalen en plaats het navigatiesysteem, camera, etc. zodanig dat je er geen of zo min mogelijk last van hebt tijdens het rijden. 

Als bestuurder heb je de verplichting om voor te zorgen dat je regelmatig ogen gecontroleerd worden zodat je zicht voldoende is in het verkeer. Gelukkig kun je bij de meeste opticiens gratis een ogen check doen.

Maandelijks belichten wij een verkeerssituatie. Heeft u zelf vragen over een bepaalde verkeerssituatie in onze regio; stuur ons dan een e-mail, info@verkeersschoolvandam.nl,  met vragen over die situatie. Wellicht kunnen we die situatie eens nader belichten.

Verkeersveilige groeten van Jacqueline en André Veld van Verkeersschool VAN DAM te Olst.

Nieuwe Theorie-opleiding

Sinds wij gebruikmaken van het nieuwe planningssysteem van PlanGo, met de uitgebreide leerlingen App, bieden wij nu ook een complete theoriecursus aan.

Theorieles voor het CBR theorie-examen was nog nooit zo leuk en leerzaam. iTheorie is een complete theorie opleiding en bestaat uit een compleet digitaal theorieboek, maar liefst 50 theorie-examens, lesfilms over gevaarherkenning en instructiefilms voor de praktijkles.

 • Compleet digitaal theorieboek met de 25 CBR hoofdstukken
 • 25 deeltoetsen na elk hoofdstuk
 • 50 complete theorie-examens zoals bij het CBR
 • Lesfilms voor de gevaarherkenning
 • Instructiefilms voor de praktijklessen
 • Geschikt voor dyslexie: alles kan worden voorgelezen
 • Complete verkeersbordenbijlage
 • Geschikt voor auto, motor, bromfiets en brommobiel
 • Gratis herhalingscursus (alle theorie-examens nogmaals)

Binnenkort lanceren wij een aantrekkelijke zomer-actie zodat je kan starten met je theorie-opleiding met iTheorie met interessante zomerse kortingen!!!!

Houdt onze website en social medie (instagram en facebook) in de gaten.

 

 

Nieuwsbericht: augustus 2020

 

 

 

We staan in de krant!

 

Op woensdag 13 mei 2020 verscheen er een mooi artikel in het huisaanhuis-reklamix!

Verkeersschool VAN DAM

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

06 - 54 94 87 71 Stuur ons een bericht